Επανασχεδιασμός στατικής ιστοσελίδας τουριστικού γραφείου