Κριτήρια κατάταξης ξενοδοχείων

Κριτήρια κατάταξης ξενοδοχείων

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες στα κριτήρια κατάταξης ξενοδοχείων σε αστέρια Ανακοινώθηκαν από το Υπ. Τουρισμού οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια για τα ξενοδοχεία και την κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε (5) κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων (5*) […]

Read more

Υποχρεωτική αναγραφή ΜΗΤΕ

Έχει τεθεί σε ισχύ η σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 υποχρεωτική αναγραφή του ΜΗΤΕ σε όλες τις διαφημιστικές καταχωρήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων οι οποίες προβάλλονται σε Ελλάδα εξωτερικό. Συγκεκριμένα στο άρθρο 165 του  Ν. 4070/2012 αναφέρεται: 3. Σε όλες τις διαφημιστικές καταχωρήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, οι οποίες προβάλλονται […]

Read more

Δημοσίευση ισολογισμών

Οδηγίες για τη δημοσίευση ισολογισμών στο διαδίκτυο http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16017

Read more

Νέα – Ανακοινώσεις