Οι διαδικτυακές υπηρεσίες στα κριτήρια κατάταξης ξενοδοχείων σε αστέρια

Ανακοινώθηκαν από το Υπ. Τουρισμού οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια για τα ξενοδοχεία και την κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ

Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε (5) κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων (5*) και κατώτατη την κατηγορία του ενός αστέρος (1*).

Κάθε ξενοδοχείο κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες της παρούσας παραγράφου εφ’ όσον πληρεί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη στην κατηγορία αυτή βάσει επιλεγόμενων από την επιχείρηση προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων.

Ο ελάχιστος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για την κατάταξη σε κάθε κατηγορία αστέρων ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κατηγορία αστέρων

5*

4*

3*

2*

1*

Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων

5500

4000

3200

2200

1500

Αφουγκραζόμενο τα σύγχρονα, παγκόσμια τουριστικά πρότυπα, το υπ. Τουρισμού αποφάσισε να εντάξει τις διαδικτυακές υπηρεσίες τόσο στα μοριοδοτούμενα, όσο και στα υποχρεωτικά κριτήρια αξιολόγησης των ξενοδοχειακών μονάδων.

Κριτήρια

Μόρια

5*

4*

3*

2*

1*

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

(Υποδοχή – Κοιν. Χώροι – Δωμάτια – Διαμερίσματα)

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Ιστοσελίδα δίγλωσση με επικαιροποιημένη πληροφόρηση για το ξενοδοχείο, με ρεαλιστικές φωτογραφίες του ξενοδοχείου (εξωτερικοί χώροι, κοινόχρηστοι χώροι, δωμάτια)

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Ιστοσελίδα με επιλογή απευθείας κρατήσεων και αξιολόγηση πελατών

50

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

Οδηγός ξενοδοχειακών υπηρεσιών σε τουλάχιστον δύο γλώσσες (έντυπος ή ηλεκτρονικός)

50

Υ

Υ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ

ΠΡ: Προαιρετικό βαθμολογούμενο κριτήριο

Υ: Υποχρεωτική προδιαγραφή

Με βάση τη νέα απόφαση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 όλα τα ξενοδοχεία θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης.