Οδηγίες για τη δημοσίευση ισολογισμών στο διαδίκτυο

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16017